ביטוח לאופניים "מדווש" בחברת הראל

לצפייה בתנאי הפוליסה

לחץ כאן

ביטוח צד ג' לאופנוע

לצפייה בתנאי הפוליסה

לחץ כאן