ביטוח דירה נחשב לביטוח חשוב מאוד, כיוון שהוא מבטח את הרכוש היקר ביותר שיש ברשותנו - הנכס עצמו ואת כל הרכוש שאנו מחזיקים בתוכו.
כאשר הצלחנו לרכוש דירה לאחר מאמצים רבים, רצוי שנעשה כל שביכולתנו על מנת להבטיח את שלמות הנכס וההשקעה הכספית שלנו לעוד שנים ארוכות. ביטוח דירה יכול לכלול שני חלקים : ביטוח מבנה ותכולת הדירה.

מה זה ביטוח נכס? 
ביטוח נכס (מבנה) הוא ביטוח שמכסה את המבוטח על נזקים שעלולים להיגרם למבנה הדירה או לבית שבו הוא גר. ביטוח מבנה מכסה מפני מגוון גדול של סיכונים שעלולים לסכן את הבית של המבוטח: רעידת אדמה, שריפה, ברק, התפוצצות, נזקי טבע (קרה, סערה, שיטפון ממקור מים חיצוני ועוד). 
כיצד נקבע סכום ביטוח המבנה ?
חישוב הסכום לביטוח מבנה אינו בהכרח תואם לשווי הבית או הדירה ומתבצע בהתאם לסוג הנכס, מיקומו וגודלו. סכום ביטוח הנכס נקבע בדרך כלל על ידי שמאי (בקניית הדירה), ע"י סוקר (אשר מבצע את הערכתו בתוך בית המבוטח) או ע"י דמות מקצועית אחרת.
נזקי צנרת :
במסגרת ביטוח מבנה כלול כיסוי לנזקי מים המאפשר למבוטח לקבל פיצוי במקרה של התבקעות צינור בביתו. המשמעות הינה שבמקרה של פיצוץ צנרת על המבוטח לפנות למוקד על מנת שזה יפנה אליו בעל מקצוע לתיקון הנזק. בעל המקצוע אחראי לטפל הן בתיקון הצינור או החלפתו לפי הצורך והן בנזקים שנוצרו עקב התבקעות הצינור, כגון: צביעת קירות, החלפת מרצפות וכו'.

פרק ביטוח מבנה מאפשר שתי צורות כיסוי:

צורת כיסוי ראשונה מאפשרת את תיקון הנזק באמצעות בעל מקצוע מטעם חברת הביטוח בלבד.
בסוף התיקון, המבוטח ישלם השתתפות עצמית לבעל המקצוע ישירות בהתאם לתנאי הפוליסה.
צורת כיסוי שנייה מאפשרת למבוטח להזמין שרברב פרטי לפי בחירתו .
אם סכום הנזק גבוה, ניתן להזמין שמאי מטעם חברת הביטוח, בהתאם לסיכום שיחתם בין המבוטח לבין סוכנות הביטוח.
 ניתן להשתמש באופציה הזאת אך ורק אם הכיסוי נרכש בתחילת הפוליסה שכרוך בתשלום נוסף.
כיסוי נזקי מים באמצעות שרברב של חברת הביטוח כרוך ביתרון המרכזי של התחשבנות פשוטה מול חברת הביטוח וכרוכה בתשלום השתתפות עצמית בלבד. גובה של ההשתתפות העצמית במקרה זה נמוך מההשתתפות העצמית הנדרשת במקרה של שרברב פרטי.
במקרה של בחירה בשרברב פרטי הלקוח ישלם לבעל המקצוע את כל סכום הנזק. חברת הביטוח תפצה את הלקוח בגובה הסכום בחשבונית התשלום, בקיזוז השתתפות עצמית גבוהה בהתאם לתנאי הפוליסה.

האם ביטוח משכנתא מכסה כל נזק לדירה?
ביטוח משכנתא מכסה אך ורק נזק הנגרם למבנה הדירה (בהתאם לסכום ביטוח שהבנק מבטח) ואין הוא מעניק כיסוי עבור תכולת הדירה. כמו כן, לא תמיד קיים כיסוי לצד ג'.

ביטוח תכולה
הביטוח מכסה נזקים לתכולת הדירה. היקף הנזק נקבע בדרך כלל על ידי מעריך מקצועי הנשלח מטעם חברת הביטוח בחינם אחרי חתימת פוליסה. הסיכונים המכוסים כוללים בין היתר:רעידת אדמה, נזקי שריפה, פריצה, גניבה, צד ג', חבות מעבידים. בעקבות למיקום הדירה וכמות התכשיטים ודברי ערך נוספים, חברת הביטוח רשאית לדרוש לבצע אמצעי מיגון (סורגים, אזעקה, כספת) בהתאם לתנאי הפוליסה.