בארצות הברית, קנדה ובאנגליה, כאשר אדם אומר שהוא עשה ביטוח חיים הוא מתכוון כמעט תמיד לביטוח מסוג אחד - ביטוח ריסק. כלומר ביטוח הכולל סיכונים, אף שאין בו מרכיב של חיסכון. הכיסוי הוא למקרה מוות בלבד, או שהוא כולל גם סיכוני נכות. ביטוח ריסק הוא בסופו של דבר ביטוח החיים הקלאסי, בסיסו של המוצר שנקרא ביטוח חיים. ביטוח הריסק נועד לכסות את הנזק הכלכלי שיגרם למשפחה בעקבות מותו או נכותו של המפרנס. ביטוח חיים ריסק מבטיח למשפחה סיוע מיידי וממשי בעת מצוקה, הקרוב ביותר למועד קרות האירוע המצער - מה שמבטיח לשאירים או לנכה אפשרות להתאושש, ולשמור על רמת חיים סבירה.

בשנים האחרונות, בעקבות ההתפתחויות בעולם, שינויים בלוחות התמותה שעל פיהן קובעות חברות הביטוח את התעריפים ובעקבות כניסת שחקנים חדשים לשוק המקומי (קרי החברות לביטוח ישיר) עשו חברות הביטוח הערכה מחדש והחליטו לנער גם את מדף ביטוחי הריסק. חברות הביטוח התקדמו והן מציעות כיום תכניות ריסק משופרות בעלויות נמוכות וניתנת הנחה ממשית בפרמיה לנשים, ללא מעשנים ולצעירים בריאים.
מדובר בביטוח פשוט וזול, שבו הפרמיה החודשית לסכומי כיסוי מקרה מוות של 100 אלף דולר יכול לנוע בין 20 ל- 25 דולר בחודש, בהתאם לגיל המבוטח, למינו, ולמצבו הבריאותי.

כיום ניתן לרכוש ביטוח חיים ריסק באמצעות כל חברות הביטוח המציעות את המוצר הקלאסי בעלות חודשית זולה של עשרות שקלים. גם עמיתים בקופות גמל בנקאיות יכולים להצטרף לתוכנית ביטוח ריסק, כאשר הכיסוי מוגבל לגובה החיסכון בקופת הגמל או לתקרה הנעה בדרך כלל בסכומי ביטוח למקרה מוות של 10 עד 100 אלף ₪, בהתאם לקופה, גם חלק מחברות כרטיסי האשראי מציעות מסלולי ביטוח חיים ריסק לבעלי כרטיסים מועדפים, וזאת באמצעות סוכנויות ביטוח.

עובדים במקומות עבודה של 50 עובדים ויותר יכולים להתקשר עם "עומר -קרן לביטוח הדדי", המתמחה במתן כיסוי ריסק בלבד לאירגוני עובדים. הפרמיה היא עשרות שקלים בשנה בלבד.
קבוצות עובדים או ארגונים הכוללות 100 איש ויותר יכולות לבקש הצעה לביטוח ריסק קיבוצי (קולקטיבי) מחברות הביטוח.
ולסיכום, עצת סוכן הביטוח: אם אתה עובד במקום עבודה מאורגן בדוק אם המעביד או ועד העובדים הבטיחו לך תכנית ביטוח חיים מסוג ריסק. אם אתה שכיר או עצמאי החסר ביטוח בשל עלותו - עשה לפחות, למען בני משפחתך, ביטוח חיים ריסק שהוא מינימום בעלות מינימלית. חשוב שהכיסוי יכלול גם נכות מתאונה ורצוי גם מרכיב של ביטוח לאובדן כושר העבודה או נכות. אם יש לך קופת גמל בנקאית בדוק אם כלול בה מרכיב של ביטוח חיים מסוג ריסק. בעלות שולית אתה יכול לפתור בעיה פיננסית גדולה בעת קרות אירוע, לפחות עד לשלב שבו יתר המערכות (המוסד לביטוח לאומי, קרן הפנסיה וכו') נכנסות לפעולה. 

תאור סוג הביטוח: סכום הפרמיה מתעדכן מידי שנה באופן אוטומטי וזאת עד גיל 80 של המבוטח או עד תום תשלום הפרמיות לביטוח היסודי  - המוקדם מבין השניים. 
הביטוח ניתן לרכישה כביטוח יסודי או כנוסף (ריידר). 

למי מתאימה הפוליסה ?

 הפוליסה מתאימה ללקוחות המבקשים כיסוי מקרה מוות בלבד. גיל כניסה 18-65.

 יתרונות הפוליסה :

- ביטוח למקרה מוות – ריסק.
- ביטוח יסודי או נוסף.
- תום תקופה הביטוח בגיל 80 או בתום הביטוח היסודי (במידה ויש) המוקדם מבין השניים.
- במקרה של מות המבוטח, ישולם סכום הביטוח למוטב לפני תום התקופה.
- פרמיה משתנה מידי שנה.
- תעריפים משתנים לפי: מעשן / לא מעשן, גבר/אשה.
- ניתן להוסיף ביטוחים וכיסויים נוספים כגון: נכות מתאונה, אובדן כושר עבודה ועוד.