כל עסק טומן בחובו סיכונים רבים המשתנים מעסק לעסק. פוליסת ביטוח העסק נבנית על פי בחירת המבוטח (בעל העסק) בהתאמה אישית ומורכבת ממספר רב של כיסוים.
בעת עריכת הפוליסה נדון על הנזקים והסיכונים אליהם חשוף בעל העסק ונבנה את חליפת הכיסוים המתאימה לו. 
חשוב לציין שהפוליסה תכסה אך ורק פרקים שניקנו במפורש! 

להלן חלק מהכיסויים הניתנים לרכישה: 

 • ביטוח אש לתכולת בתי עסק ומלאי
 • ביטוח אש למבנה בית העסק
 • אובדן הכנסות
 • אובדן דמי שכירות
 • אחריות כלפי הציבו , צד "ג"
 • חבות מעבידים
 • טרור ופרעות 
 • ביטוח כספים 
 • שבר מכבי
 • כספים בהעברה
 • פרוייקטים בהקמה, קבלנים 
 • דירקטורים - מועצות מנהלים
 • ביטוח אחריות מקצועית
 • חבות המוצר
 • סחורה בהעברה 
 • ביטוח פריצה לתכולת בתי עסק ומלאי