רכבי נפגע על ידי מכונית אחרת, באשמתה, ונגרם לי נזק. מה עלי לעשות?

עומדות בפניך מספר אפשרויות:

  1. אם הינך מבוטח בביטוח מקיף עומדת בפניך האפשרות להגיש תביעה כנגד חברת הביטוח שלך. במקרה זה תידרש לשלם השתתפות עצמית אותה תוכל לתבוע מהנהג שפגע בך או מחברת הביטוח שלו. בנוסף לתביעה בגין ההשתתפות העצמית, אתה יכול לתבוע מהם גם את הנזק שצפוי להיגרם לך בגלל אבדן הנחת העדר תביעות (הנחה שחברות ביטוח נותנות למבוטחים שלא תבעו חברת ביטוח במשך מספר שנים). במקרה כזה עליך, להוכיח כי אכן לא תקבל הנחה זו, ואת משך השנים שבהן לא תקבל הנחה זו בשל התאונה. חברת הביטוח שלך כנראה תתבע את חברת הביטוח של הנהג האשם להחזר של הסכומים ששולמו לך. אתה יכול לבקש מהחברה שתיידע אותך אם התביעה שלה הצליחה ואז אולי תוכל להשתמש בפסק הדין שניתן כבסיס לתביעה שלך.
  2. אתה יכול לתבוע את חברת הביטוח המבטחת את הרכב שפגע בך (רק אם לנהג הפוגע יש ביטוח צד ג') או ישירות את הנהג הפוגע, וזאת מבלי להגיש כל תביעה לחברת הביטוח שלך. גם אם בחרת באפשרות זו חשוב ליידע את חברת הביטוח שלך על מקרה הביטוח, שכן אם התביעה תכשל תוכל לתבוע את תגמולי הביטוח מחברת הביטוח שלך. במקרה זה, באפשרותך לבחור שמאי כרצונך, ולהגיש את דו"ח השמאי לנתבע (חברת הביטוח או הפוגע עצמו) וכן לדרוש ממנו את תשלום שכר טרחת השמאי. תשומת לבך מופנית לכך שבמרבית חברות הביטוח החזר שכר הטירחה לשמאי אינו "אוטומטי". באתר היחידה לפניות הציבור תוכל למצוא הכרעות עקרוניות שניתנו בענין זה. כמו כן, באפשרותך לעיין ב"זכויות המבוטח בבחירת שמאי רכב"
  3. אם אינך מבוטח בביטוח רכב רכוש שכולל נזקי תאונה (למשל ביטוח מקיף), עומדת בפניך רק האפשרות שפורטה בסעיף 2 לעיל.