האם מחיר הפוליסה לביטוח חובה זהה בכל חברות הביטוח?

לא. תעריפי ביטוח רכב חובה שונים מאד בין חברות ביטוח ושונים עבור מבוטחים שונים באותה חברה. ניתן להשוות בין תעריפי הביטוח של חברות שונות למבוטחים שונים באמצעות מערכת שפותחה ע"י הפיקוח על הביטוח, באתר: www.car.mof.gov.il מחודש אפריל 2001, בוטל התעריף האחיד שהיה נהוג בענף ביטוח החובה, והחלה תחרות בין חברות הביטוח בענף ביטוח זה. כיום התעריפים נקבעים על ידי חברות הביטוח. התעריפים החדשים של מרבית החברות לוקחים בחשבון את מאפייני הרכב והנהג, כך שמבוטחים זהירים משלמים פחות ממבוטחים מסוכנים. מטרת השימוש בפרמטרים אלה היא להעריך את איכות נהיגתם של המבוטחים, על מנת להתאים את פרמיית הביטוח לסיכון המבוטח. יש לציין כי על אף השוני בפרמיה, הכיסוי הביטוחי אשר מקנה פוליסת ביטוח החובה הינו זהה (על פי חוק).

אני לא אשתמש ברכב בתקופה של שלושים ימים ויותר (למשל, בשל נסיעה לחו"ל לתקופה ממושכת)

ואף אדם אחר לא ינהג בו בתקופה זו. האם אני יכול לבטל את ביטוח החובה? על פי הדין, כבעל הרכב, אתה עשוי לחוב לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה- 1975 בשל נזק גוף שייגרם לאדם על ידי השימוש בו או עקב השימוש בו, וזאת אף אם אתה או אחר אינכם נוהגים ברכב. נזק גוף כזה עשוי לקרות למשל במקרה שבו רכב מתדרדר ופוגע באדם. במקרים אלה, אם אין ביטוח חובה לרכב – הנזק שייגרם אינו מכוסה ויחול עליך, ואם תתבע על ידי הניזוק, לא תוכל לפנות לחברת ביטוח שתכסה את הנזק שנגרם, כיוון שאין לך כיסוי על פי פוליסת ביטוח חובה. על כן, במקרה כזה, על מנת להפחית עלות הפוליסה, אתה יכול להחליף את הפוליסה שבידך בפוליסה במחיר מופחת, אשר לפי תנאיה השימוש ברכב אינו כולל נהיגה כלשהי, על ידיך או על ידי אחר, ברכב במשך תקופה רצופה העולה על 30 יום.

כל חברות הביטוח שפניתי אליהן מסרבות לבטח אותי בביטוח רכב חובה. מה עלי לעשות?

אם אתה לא מוצא חברת ביטוח אשר מוכנה לבטח אותך בביטוח חובה, אתה יכול לרכוש ביטוח חובה ב"פול" – התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה בע"מ. חשוב לציין שתעריפי הביטוח אצל הפול גבוהים באופן ניכר ביחס לתעריפי הביטוח אצל חברות הביטוח הרגילות ועל כן מומלץ לנסות לרכוש ביטוח בחברות הרגילות. להלן קישור למערכת שפותחה ע"י הפיקוח על הביטוח, בה מופיעים תעריפי הביטוח בחברות השונות וכן קישורים לאתרי חברות הביטוח: www.car.mof.gov.il

קניתי רכב חדש. האם אני יכול להשתמש בביטוח החובה של בעל הרכב הקודם עד שארכוש ביטוח חובה חדש?

–השימוש ברכב ללא פוליסה בת תוקף אסור על פי חוק. לפיכך, כל מי שרוכש רכב ומשתמש בו צריך לדאוג שתהיה לו פוליסת ביטוח על שמו. אדם שרכש רכב, ולא ערך ביטוח חובה אלא הסתמך על ביטוח החובה שהיה למוכר הרכב, עלול למצוא את עצמו ללא כיסוי ביטוחי. במקרים חריגים, בעליו הקודמים של הרכב רשאי להתיר לך להשתמש בפוליסת הביטוח שלו, בכפוף להסכמתה של חברת הביטוח. בכל מקרה, עליך לדאוג לידע את חברת הביטוח אודות פרטיך וכן לקבללידיך את תעודת הביטוח.

נפגעתי בתאונת פגע וברח, את מי אני תובע?

אתה יכול לתבוע את קרנית. קרנית הוא תאגיד שהוקם כדי לפצות נפגע הזכאי לפיצוים מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים זה ואין בידו לתבוע פיצויים מאת חברת ביטוח רגילה בשל אחת מהסיבות האלה:

  1. הנהג האחראי לפיצויים אינו ידוע (למשל בתאונת "פגע וברח");
  2. אין לנהג ביטוח לפי פקודת הרכב או שהביטוח אינו מכסה את החבות הנדונה;
  3. המבטח נמצא בתהליך פירוק או שמונה לו מנהל מורשה.

האם אני יכול לבטל פוליסה לביטוח רכב חובה? האם אני זכאי לקבל החזר דמי הביטוח במקרה כזה? איך אחשב את הסכום המגיע לי כהחזר?

מבוטח יכול לבטל ביטוח חובה בכל עת, חברת ביטוח יכולה לבטל ביטוח חובה מנימוקים סבירים. אם הביטול נעשה על ידי המבוטח והוא עקב מכירת הרכב, גניבה של הרכב או יציאתו מכלל שימוש – סכום ההחזר שיקבל המבוטח יהיה יחסי לתקופה שלא נוצלה. אם המבוטח מבטל את הביטוח בשל סיבה אחרת – סכום ההחזר שיקבל המבוטח יהיה נמוך יותר מן החלק היחסי של דמי הביטוח לתקופה שלא נוצלה. הפרמיה שתוחזר למבוטח תהא כאילו מלכתחילה נערך חוזה לתקופה קצרה משנה (המבטח זכאי לשנות תנאי זה רק לטובת מבוטח). עניין זה מוסדר בחוזר המפקח 2003/6 – דמי ביטוח בענף ביטוח רכב חובה.

פגע בי אדם שאינו תושב ישראל וחי בשטחים. האם אוכל עדיין לתבוע את חברת הביטוח שלו ?

במידה והפוגע מבוטח בחברת ביטוח כלשהי הסוכנות שלנו תדאג לקבלת הפיצוי.

מצורפת בזאת הוכחה – צ'ק ששולם ממשרדנו .

לחץ לראות את הצ'ק