גרירה  ושרותי דרך  - השירותים ניתנים בכל ימות השנה, 24 שעות ביממה, למעט ערב יום כיפור משעה לפני ערב יום כיפור ועד שעה

.לאחר תום יום כיפור.בחלק מחברות נותני שרות גרירה כלולה גם אופציה לחנית לילה,שרות שניתן בתשלום בחלק מחברות 
טלפונים למקרה חירום :

 SIXT שלמה    דרכים  שגריר 
 1מוקד שירות 24 שעות media_25_1מוקד שרות 24 שעות שגרירמוקד שרות 24 שעות
 6448*  2526*  8888* 
         
    איילונכל   מ.מ.ס.י 
 סטארט

  סטארט
  מוקד שירות 24     שעות
  5676*

 איילוןמוקד שרות 24 שעות logo מוקד שרות 24 שעות
    6677*  *5202