פיצוץ צנרת

במסגרת ביטוח מבנה כלול כיסוי לנזקי מים המאפשר למבוטח לקבל פיצוי במקרה של התבקעות צינור בביתו.
המשמעות הינה שבמקרה של פיצוץ צנרת על המבוטח לפנות למוקד על מנת שזה יפנה אליו בעל מקצוע לתיקון הנזק. בעל המקצוע אחראי לטפל הן בתיקון הצינור או החלפתו לפי הצורך והן בנזקים שנוצרו עקב התבקעות הצינור, כגון: צביעת קירות, החלפת מרצפות וכו'. 

פרק ביטוח מבנה מאפשר שתי צורות כיסוי:

צורת כיסוי ראשונה מאפשרת את תיקון הנזק באמצעות בעל מקצוע מטעם חברת הביטוח בלבד.
בסוף התיקון, המבוטח ישלם השתתפות עצמית לבעל המקצוע ישירות בהתאם לתנאי הפוליסה.
צורת כיסוי שנייה מאפשרת למבוטח להזמין שרברב פרטי לפי בחירתו .
אם סכום הנזק גבוה, ניתן להזמין שמאי מטעם חברת הביטוח, בהתאם לסיכום שיחתם בין המבוטח לבין סוכנות הביטוח.
 ניתן להשתמש באופציה הזאת אך ורק אם הכיסוי נרכש בתחילת הפוליסה שכרוך בתשלום נוסף.
כיסוי נזקי מים באמצעות שרברב של חברת הביטוח כרוך ביתרון המרכזי של התחשבנות פשוטה מול חברת הביטוח וכרוכה בתשלום השתתפות עצמית בלבד. גובה של ההשתתפות העצמית במקרה זה נמוך מההשתתפות העצמית הנדרשת במקרה של שרברב פרטי.
במקרה של בחירה בשרברב פרטי הלקוח ישלם לבעל המקצוע את כל סכום הנזק. חברת הביטוח תפצה את הלקוח בגובה הסכום בחשבונית התשלום, בקיזוז השתתפות עצמית גבוהה בהתאם לתנאי הפוליסה.

שירות למכשירי חשמל

ישנן שתי אפשרויות לרכוש כיסוי זה:

1. ישירות, stand alone, ללא כל קשר לחברת הביטוח. למשל, בחברת סטארט (מספר : 5676*) ניתן לרכוש את השירות ישירות בכל עת עם תקופת הכשרה של 14 יום.
2. כהרחבה במסגרת הפוליסה דירה. השירות עפ"י הרחבה זו ינתן על ידי מעבדות השירות והוא תקף רק אם הוא נרכש מתחילת הפוליסה ולא באמצע תקופת ביטוח .
סעיף זה יכסה נזקים שנגרמו למכשירים חשמליים או מתקנים חשמליים בבית של המבוטח.

לרשימת מכשירים ותנאיי כיסוי נא לפנות לכתבי השירות של חברות הביטוח :

מעבדות פל :
למבוטחי חברת :מנורה, כלל והראל   טלפון: 1-800-221-808
 
אמינות אקספרס :
למבוטחי חברות: הפניקס, הכשרה    טלפון: 1-700-70-71-71

שמשות

שירותי הזיגוג יינתנו למבוטחים בהתאם לרכישת כיסוי בתנאי שהנזק נגרם לשמשה בלבד.

בכל מקרה, יפנה המבוטח לאחת מתחנות השירות הקרובות למקום הימצאו על מנת לקבל שירות בהתאם לתנאי כתב השירות של החברה. 

טלפון של א.א.גלס - 1-800-404-505 

אילן זגגות -03-56-101-01, 03-56-189-96 

איילונכל - 6679*

תעריף שירותים בתשלום

החל מ-1/9/2011 סוכנותנו תגבה תשלום בגין חלק מהשרותים שאנו מעניקים ללקוחותינו.

עקב עליה מתמשכת בעלויות העבודה של סוכנויות הביטוח, עליית מדד המחירים לצרכן, שחיקת פרמיות הביטוח לאורך שנים, עמידה בדרישות החוק והתקנות החדשות כרוכה בעלייה ניכרת בעלויות תפעול המשרד. לאור האמור לעיל, אנו נאלצים לגבות דמי טיפול, כהשתתפות בהוצאות הקשורות במתן השירותים המפורטים מטה.

לקוחות רשאים וזכאים לקבל חלק משירותים אלו, ישירות מחברות הביטוח. סוג שירות המסומן באפור בתוך הטבלה(למטה), ניתן לקבל ישירות באמצעות מוקדי שירות הלקוחות של חברות הביטוח. לקוחות שלנו, שעורכים ביטוחים ב-3 שנים ויותר בענפי ביטוח שונים, יזכו בהנחות שבין 50% מעלות השירות ועד כדי ביטול העמלות הנ"ל לחלוטין.
דמי הטיפול יגבו באמצעות כרטיס האשראי שברשותכם.

להלן רשימת השירותים שיחויבו בדמי טיפול:

ביטוח חיים

תאור השירותדמי טיפול (כולל מע"מ), תשלום חד פעמי
שעת עבודה של עובד במשרד₪ 300
קבלת פוליסה,ניתוח ובדיקת, לטיפולנו - מינוי סוכן₪ 220
שדרוגים ושינויים בפוליסה קיימת₪ 60
פדיון פוליסה₪ 236
אישורים: הנפקה ומשלוח (אישור מס, אישור העדר תבעיות, תחזית גבייה וכד')₪ 60
העתקי פוליסה - הנפקת העתק פוליסה ומשלוח (לפוליסה)₪ 75
הלוואה מפוליסה₪ 200
  

ביטוח אלמנטרי

תאור השירותדמי טיפול (כולל מע"מ), תשלום חד פעמי
תשלום טלפוני - של תעודת ביטוח חובה ע"י כרטיס אשראי (הנפקה ומשלוח)₪ 40
העתק תעודת ביטוח חובה - הנפקת העתק תעודה ומשלוח₪ 40
תביעה כנגד צד ג' - ריכוז המסמכים ומסירתם ללקוח₪ 160
תביעה כנגד צד ג' - כולל ריכוז חומר,הגשה לצד"ג",מ"מ₪ 370
שעבוד הפוליסה: לטובת הבנק או אחר (כתוספת מסמך לפוליסה קיימת)₪ 50
אישורים: הנפקה ומשלוח (אישור מס, אישור העדר תביעות)₪ 60
  
  

גרירה

גרירה  ושרותי דרך  - השירותים ניתנים בכל ימות השנה, 24 שעות ביממה, למעט ערב יום כיפור משעה לפני ערב יום כיפור ועד שעה

.לאחר תום יום כיפור.בחלק מחברות נותני שרות גרירה כלולה גם אופציה לחנית לילה,שרות שניתן בתשלום בחלק מחברות 
טלפונים למקרה חירום :
 
SIXT שלמה 
מוקד שירות 24 שעות
*6448
 
סטארט
מוקד שירות 24 שעות
5676*
 
שגריר
מוקד שרות 24 שעות
8888*
 
איילונכל
מוקד שרות 24 שעות
6677*
 
דרכים
מוקד שרות 24 שעות
2526*

רשתות לבדיקת מיגון

איתורן

*325

03-653-3515
http://www.ituran.co.il/ituranfront/

פוינטר

טלפון *9444

1-800-285-050
http://www.pointer4u.co.il/index.asp? inc=CostumerService