בכל מקרה של נזקי מים למבנה, ניתן להתקשר למוקד חירום שאצלו נרכש השירות אשר מופיע בגוף הפוליסה או להתקשר למשרדנו כדי לקבל מידע על המוקד הרלוונטי בהתאם לתנאיי הפוליסה. (יש להצטייד בשם חברת הביטוח ומספר הפוליסה )

להלן מוקדים הבאים שנותנים שירות לחברות הביטוח שונות:

ש.ח.ר נזקי צנרת בע"מ 1-700-700-420
חברת מילגם שירותי לעיר בע"מ 03-7295300
ש.כ.ל מקבוצת שגריר **8888


במסגרת ביטוח מבנה כלול כיסוי לנזקי מים המאפשר למבוטח לקבל פיצוי במקרה של התבקעות צינור בביתו.
המשמעות הינה שבמקרה של פיצוץ צנרת על המבוטח לפנות למוקד על מנת שזה יפנה אליו בעל מקצוע לתיקון הנזק. בעל המקצוע אחראי לטפל הן בתיקון הצינור או החלפתו לפי הצורך והן בנזקים שנוצרו עקב התבקעות הצינור, כגון: צביעת קירות, החלפת מרצפות וכו'. 

פרק ביטוח מבנה מאפשר שתי צורות כיסוי:

צורת כיסוי ראשונה מאפשרת את תיקון הנזק באמצעות בעל מקצוע מטעם חברת הביטוח בלבד.
בסוף התיקון, המבוטח ישלם השתתפות עצמית לבעל המקצוע ישירות בהתאם לתנאי הפוליסה.
צורת כיסוי שנייה מאפשרת למבוטח להזמין שרברב פרטי לפי בחירתו .
אם סכום הנזק גבוה, ניתן להזמין שמאי מטעם חברת הביטוח, בהתאם לסיכום שיחתם בין המבוטח לבין סוכנות הביטוח.
 ניתן להשתמש באופציה הזאת אך ורק אם הכיסוי נרכש בתחילת הפוליסה שכרוך בתשלום נוסף.
כיסוי נזקי מים באמצעות שרברב של חברת הביטוח כרוך ביתרון המרכזי של התחשבנות פשוטה מול חברת הביטוח וכרוכה בתשלום השתתפות עצמית בלבד. גובה של ההשתתפות העצמית במקרה זה נמוך מההשתתפות העצמית הנדרשת במקרה של שרברב פרטי.
במקרה של בחירה בשרברב פרטי הלקוח ישלם לבעל המקצוע את כל סכום הנזק. חברת הביטוח תפצה את הלקוח בגובה הסכום בחשבונית התשלום, בקיזוז השתתפות עצמית גבוהה בהתאם לתנאי הפוליסה.