ישנן שתי אפשרויות לרכוש כיסוי זה:

1. ישירות, stand alone, ללא כל קשר לחברת הביטוח. למשל, בחברת סטארט (מספר : 5676*) ניתן לרכוש את השירות ישירות בכל עת עם תקופת הכשרה של 14 יום.
2. כהרחבה במסגרת הפוליסה דירה. השירות עפ"י הרחבה זו ינתן על ידי מעבדות השירות והוא תקף רק אם הוא נרכש מתחילת הפוליסה ולא באמצע תקופת ביטוח .
סעיף זה יכסה נזקים שנגרמו למכשירים חשמליים או מתקנים חשמליים בבית של המבוטח.

לרשימת מכשירים ותנאיי כיסוי נא לפנות לכתבי השירות של חברות הביטוח :

מעבדות פל :
למבוטחי חברת :מנורה, כלל והראל   טלפון: 1-800-221-808
 
אמינות אקספרס :
למבוטחי חברות: הפניקס, הכשרה    טלפון: 1-700-70-71-71