בכל מקרה של נזק לשמשה ברכב ניתן להתקשר למוקד נותן השירות שאצלו נרכש הכיסוי הביטוחי. מומלץ לעשות בירור מקדים לגבי הכיסוי תוך קריאה של תנאיי הפוליסה שנשלחה אליך במייל בעת עשיית הפוליסה. בחלק מהמקרים הכיסוי לשמשות נרכש בנפרד מביטוח הרכב כ"חבילה" (גרירה, שמשות ורכב חלופי) אצל ספק חיצוני.

החלפת השמשה בפועל תעשה ע"י מוסך שמטפל בנושא זה. המבוטח יופנה לאחת מתחנות השירות הקרובות למקום הימצאו על מנת לקבל שירות בהתאם לתנאי כתב השירות של החברה. 

רשימת תחנות השירות : 

טלפון של א.א.גלס - 1-800-404-505 

אילן זגגות -03-56-101-01, 03-56-189-96 

איילונכל - 6679*

ניתן גם להתקשר למשרדנו לקבלת מידע על המוקד הרלוונטי בהתאם לתנאיי הפוליסה. (02-5359000)