החל מ-1/9/2011 סוכנותנו תגבה תשלום בגין חלק מהשרותים שאנו מעניקים ללקוחותינו.

עקב עליה מתמשכת בעלויות העבודה של סוכנויות הביטוח, עליית מדד המחירים לצרכן, שחיקת פרמיות הביטוח לאורך שנים, עמידה בדרישות החוק והתקנות החדשות כרוכה בעלייה ניכרת בעלויות תפעול המשרד. לאור האמור לעיל, אנו נאלצים לגבות דמי טיפול, כהשתתפות בהוצאות הקשורות במתן השירותים המפורטים מטה.

לקוחות רשאים וזכאים לקבל חלק משירותים אלו, ישירות מחברות הביטוח. סוג שירות המסומן באפור בתוך הטבלה(למטה), ניתן לקבל ישירות באמצעות מוקדי שירות הלקוחות של חברות הביטוח. לקוחות שלנו, שעורכים ביטוחים ב-3 שנים ויותר בענפי ביטוח שונים, יזכו בהנחות שבין 50% מעלות השירות ועד כדי ביטול העמלות הנ"ל לחלוטין.
דמי הטיפול יגבו באמצעות כרטיס האשראי שברשותכם.

להלן רשימת השירותים שיחויבו בדמי טיפול :

ענפי ביטוח חיים, פנסיוני, בריאות :

 תאור השירות  דמי טיפול (כולל מע"מ), תשלום חד פעמי
עלות שעת עבודה של משרד /עובד במשרד ₪ 351
קבלת נתונים ממסלקה פנסיונית ו/או הר הכסף ₪ 200
קבלת מידע וניתוח מהמסלקה הכולל הגשת המלצות בקובץ אקסל ₪ 450
קבלת פוליסה,ניתוח ובדיקת, לטיפולנו – מינוי סוכן ₪ 468
בדיקת כיסויים ביטוחיים קיימים ומתן המלצות ₪ 936
תכנון צרכים פנסיוני פרישה  ,ישום וביצוע (מינימום חיוב שעתיים) לפי שעות עבודה
טיפול בעזיבת עבודה (טופסי 161,161א'), קבלת בעלות ₪ 351
פדיון פוליסה ₪ 351
ניוד ואיחוד קרנות פנסיה (לכל תוכנית בנפרד),פוליסות חיסכון ערוך טווח ₪ 575
א)      פגישה בנושא פנסיה לעצמאי חד פעמי ,ללא מינוי סוכן ₪ 575
ב)      עזרה לעסק קטן בנושאים שונים,פניסיה : תשלום שוטף חודשי  בסך 47 ₪ לחודש לעובד ₪ 47
טיפול בקבלת קצבה (לכל תכנית בנפרד) ₪ 950
טיפול בקבלת קצבה ללקוח קיים (לכל תכנית בנפרד) ₪ 575
שדרוגים ושינויים בפוליסה קיימת ₪ 234
אישורים: הנפקה ומשלוח (אישור מס, אישור העדר תבעיות, תחזית גבייה וכד') ₪ 117
העתקי פוליסה – הנפקת העתק פוליסה ומשלוח (לפוליסה) ₪ 75
הלוואה מפוליסה ₪ 575
ביטול פוליסה ללא סיבה מוצדקת ₪ 351
תביעה -סיוע בהכנת נתונים ומסמכים בדרישת תשלום תגמולי ביטוח (אינו כולל טיפול משפטי) לא ללקוחותינו  בביטוחי חיים,פנסיה בסוכנות בתשלום ₪ 820
תאור השירות דמי טיפול (כולל מע"מ), תשלום חד פעמי
ביטול פוליסה ללא סיבה מוצדקת ₪ 234
ביטול פוליסה ללא סיבה מוצדקת ,פוליסה עם שעבוד ₪ 351
תשלום טלפוני – של תעודת ביטוח חובה ע"י כרטיס אשראי (הנפקה ומשלוח) ₪ 100
העתק תעודת ביטוח חובה – הנפקת העתק תעודה ומשלוח ₪ 45
תביעה כנגד צד ג' – ריכוז המסמכים ומסירתם ללקוח ₪ 351
תביעה כנגד צד ג' – כולל ריכוז המסמכים,הגשה לצד "ג", מ"מ כשמבוטח אצלנו בסוכנות בצד ג' ₪ 575.00
תביעה כנגד צד ג' – כולל ריכוז חומר,הגשה לצד"ג",מ"מ כשה מבוטח אצלינו בסוכנות בצד ג מעל 5 שנים ברצף ₪ 475
שעבוד הפוליסה: לטובת הבנק או אחר (כתוספת מסמך לפוליסה קיימת) ₪ 100.00
אישורים: הנפקה ומשלוח (אישור מס, אישור העדר תביעות) ₪ 100.00
אישור קיום ביטוח ,עדכון פוליסת קבלנים ₪ 234.00
החלפת רכב בביטוח צד ג' ₪ 117.00
הוספת נהגים לתקופה קצרה ₪ 117.00
הוספת נהג מזדמן -כל 5 פעמים ₪ 117.00
העברת פוליסה משעובדת לבנק ₪ 50.00